O coitado entrou em panico.

HAUSHAUshaUSHAUshuashuhsau