Se tiver que pagar só o reteste tá no lucro, o duro é se tiver que pagar o muro e o carro.