O maluco fechou o vidro como se fosse resolver…

HUAHSUhasuhaSHAushaUSHAuhsuaHSUAHSU